Biographie

Mag. art., Dr. art., Dr. phil. Wolfgang Reisinger

Mag. art., Dr. art., Dr. phil. Wolfgang ReisingerEfter kantorsutbildningen vid kyrkomusikkonservatoriet i Wien år 1983 studerade Wolfgang Reisinger katolsk kyrkomusik vid Wiens Musikhögskola, orgel för Prof. Alfred Mitterhofer, körledning för Erwin Ortner, liturgiskt orgelspel för Prof. Peter Planyavsky, harmonilära för Prof. Erich Romanovsky. Diplom med utmärkt beröm 1987.

1988-1993 utbildning till diplomorganist, orgel för Alfred Mitterhofer, Magister artium år 1993 (Avhandling „Registrierungsmöglichkeiten deutscher Romantik an geeigneten Instrumenten im Wiener Raum“).

2001-2003 doktoratsstudier i orgel vid University of Kansas, Doctor of Musical Arts summa cum laude i augusti 2003.

2005-2008 doktoratsstudier i musikteori och musikvetenskap vid Wiens universitet och Wiens Musikuniversitet, 2008 utnämnd till filosifie doktor (doktorsavhandling „Spätromantische, impressionistische und neoklassizistische Stileinflüsse auf das Orgelwerk von Maurice Duruflé“.

Master classes framför allt i USA (Marie-Claire Alain, Susan Landale, Olivier Latry, James Higdon, Michael Bauer och Karel Paukert).

Sedan 1986 omfattande konsertverksamhet i de flesta europeiska länderna (Österrike, Tyskland, Italien, Schweiz, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spanien, Portugal, Slowakien, Bulgarien,…), i Kina, Taiwan, Sydkorea, Ryssland och i USA.

Radio och CD inspelningar i Österrike, Skandinavien, Korea, Ryssland och Amerika.

1987 tf. domkyrkoorganist i Strängnäs, 1987-1990 organist vid Brucknerorgeln i St. Florian. År 1988 börjar Wolfgang undervisa vid Landesmusikschule Steyr (orgel och piano). 1990 utnämnd till kyrkomusikkonsulent i Wien samt till expert i orgelbygge och kampanologi. Samtidigt börjar han som professor vid Wiens kyrkomusikkonservatorium i orgel, improvisation,  liturgiskt orgelspel, orgelbygge, hymnologi, formlära, kyrkomusikhistoria o dyl. Denna anställning avslutades år 2023 p g a orättvisa förebråelser av ledningen.

Mellan åren 2001 och 2003 verksamhet som Director of Music vid St. Lawrence Catholic Campus Center i Lawrence, Kansas; komposition av 85 engelspråkiga psaltarpsalmer för den katolska liturgin. ledning av ungdomsmusikfestivaler för ärkestiftet Kansas City (2002-03). Sedan 2001 aktiv medlem i Association Duruflé i Paris.

Under åren 2004 samt 2006/07 gästprofessor i orgel vid Wiens musikuniversitet.

Han blev utnämnd till lektor i hymnologi och generalbas vid musikuniversitetet i Graz (2008-2011); rektor på Wiens kyrkomusikkonservatorium (2010-2012).

Sedan 1979 organist vid Steinmeyerorgeln (1873) i Sta: Birgittas församling i Wien. Där grundade han vokalensemblen „Kantoreisingers“ (1990), flera utlandsturnéer (Finland, Sverige, Danmark, Italien); Två cd inspelningar (1998 samt 2001). År 2004 grundade han vokalensemblen Oktogon: många konserter med bl.a. barockmusik (Händel, Dixit Dominus, Messias; Bach, Magnificat liksom ett större antal Bach kantater; Schein, Schütz; amerikansk körmusik).

Omfattande kursverksamhet i improvisation, liturgiskt orgelspel och interpretation (huvudsakligen tysk och fransk orgelromantik) bl.a. i samband med ett stort antal österrikiska och internationella utbildningsveckor i kyrkomusik.

Verksamhet som kompositör: verk för solister, kör och orgel (utgivna av Doblinger, Wien; SK-Gehrmans, Stockholm), kompositionsuppdrag för orgelfesten i Stefansdomen, för internationella körveckor och påvebesök i Österrike. Sex jazzkantater (bibliska berättelser). Turmbau zu Babel (2015). Amerikansk St. Lawrence Psalter för alla tre läsår (2001-2003; Carus, 2006). Komposition av Grazer Psalter (50 psalterpsalmer för kantor och ackompanjemang på tyska; Graz, 2007 och 2013.

Publikationer: „Erfahrungen als Kirchenmusiker in den USA“ (Singende Kirche 2004; Gottesdienst 2006). „Unterschiede zwischen Duruflés Scherzo für Orgel op. 2 und  dem Scherzo op. 8 für Orchester“ (Singende Kirche, 2002). Kantorale 2 (Doblinger, 1997), St. Lawrence Psalter (Carus, 2006). Beiträge zum Bulletin der Association Duruflé (2011ff.). Diverse artiklar för den schweiziska kyrkomusiktidningen “Musik und Liturgie” (bl.a. om Leonard Bernsteins kyrkomusik).